Kontaktandmed

Tellija (nõutav)
EraisikJuriidiline isik

Tellija nimi (nõutav)

Aadress (nõutav)

Linn (nõutav)

Kontaktisik (nõutav)

Telefon (nõutav)

Email (nõutav)

Objekti andmed

Aadress

Koristamise sagedus
1x nädalas2x nädalas3x nädalas4x nädalas5x nädalas6x nädalas7x nädalas

Koristamise aeg

Objekti pindala m2

Haljasala m2

Lipu heiskamineMuru niitmineMotoriseeritud lumetõrje

Tellija erisoovid